اهداف و برنامه های مورد نظر

 برنامه های کلی :

1-تلاش در جهت تصویب قوانین صریح و موثر برای فعال نمودن تمام ظرفیت های ملی و منطقه ای در جهت استقرار اقتصاد مقاومتی در چارچوب اسناد بالا دستی و منویات رهبر معظم انقلاب .
2- فعال تر نمودن بخش اقتصاد با ایجاد سازوکارهای عملیاتی سریع و ساده با بهره گرفتن از نظرات متخصصین علم اقتصاد بوسیله تصویب قوانین موضوعی و تخصصی لازم برای ایجاد تحرک و پویایی اقتصادی و تلاش در جهت تقویت ارزش پول ملی.
3- تشکیل کارگروه های تخصصی در حوزه های مختلف تصصی در دفاتر ارتباطات مردمی در حوزه انتخابیه و ایجاد ارتباط مستمر و موثر با مردم شریف به منظور بهره گیری از نظرات ایشان و رسیدگی به مشکلات مردمی .
4- تلاش در جهت تقویت زیرساخت های استان به منظور حرکت به سمت توسعه متوازن و عادلانه در استان.
5- سعی در تهیه و اجرای برنامه راهبردی توسعه پایدار استان در چارچوب برنامه ششم توسعه با اعمال و منظور نمودن حکمرانی آب به منظور تامین شرایط مناسب جهت احیای دریاچه ارومیه و منابع آب استان.
6- تلاش جدی در جهت تهیه برنامه عملیاتی – کاربردی حفاظت و بهره برداری پایدار منابه آب استان به عنوان ضرورت اصلی و حیاتی موفقیت در تمامی برنامه های توسعه استان با رویکرد حفظ معشیت مردم و کشاورزان عزیز و لزوم رعایت اصل امنیت غذایی.
7- تقویت سازمان های مردم نهاد و با اعتقاد به تاثیر مهمی که این نهادها در حل مشکلات جامعه می توانند داشته باشند و تلاش در جهت واگذاری امور تصدی گری به این تشکل ها در چارچوب اصل 44 قانون اساسی.
8- تقویت اقتصاد و صنعت روستائی با در نظر گرفتن اهمیت روستاها به عنوان جوتمع مولد و سازنده که باعث رونق اقتصادی و اشتغال زائی و افزایش سطح رفاه اجتماعی خواهد شد.
9- اجرای برنامه های عملی و تلاش در جهت تصویب قوانین موثر به منظور افزایش نقش دانشگاه ها و متخصصین امر درحل مشکلات متعدد اجتماعی – اقتصادی – صنعتی.
10-تلاش در جهت توسعه امکانات ورزشی استان و استفاده از نیروهای متخصص و پیشکسوتان بومی استان به منظور بدست آوردن جایگاه رفیع استان در ورزش ملی و بین المللی.
11-اهتمام جدی لرای ارتقاء جایگاه بخش معدن و صنعت استان به توجه به ظرفیت های بالای استان در مقایسه با ظرفیت های ملی که می تواند گره گشای بحث بیکاری و معضلات اجتماعی شود.
12-تلاش موثر در جهت تقویت گردشگری و موضوع ژئوتوریسم با توجه به ظرفیت های بسیار زیاد و چشمگیر ان در استان به منظور افزایش درآمد و رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال زائی.
13- برنامه ریزی لازم به منظور تصویب قوانین لازم با هدف یکپارچه سازی بیمه همگانی و افزایش ضریب پوشش بیمه تامین اجتماعی برای آحاد جامعه.
14-مبارزه جدی با بوروکراسی اداری در حدود قوانین موجود و تلاش در جهت تصویب قوانین مورد نیاز.
15-تلاش جدی به منظور استقرار نظام شایسته سالاری در دستگاه های اجرائی به منظور استفاده از ظرفیت مدیران توانمند اجرائی متخصص و متعهد برای حل مشکل سوء مدیریت به عنوان اصلی ترین مانع جهت خدمات رسانی مطلوب تر به مردم.
16-کوشش جدی در جهت ارتقاء جایگاه بازار تبریز در عرصه ملی و بین المللی با توجه به موقعیت استثنائی ژئوپولتیک تبریز در جاده ابریشم.

17-حمایت از اقشار آسیب پذیرو فاقد کار در قالب بیمه بی کاری و حقوق مزایای مرتبط با آن با اصلاح قوانین مربوطه

 18-حمایت لازم و کافی از جانبازان و معلولین وآسیب دیدگان اجتماعی و خانواده های بی سر پرست و بد سرپرست در قالب افزایش سطح خدمات به این اقشار عزیز و رسیدگی به مشکلات درمانی و مسکن این عزیزان

19-نظارت و پیگیری مصوبات اجرائی و قانونی در استان و شهرستان بمنظور اجرای و دقیق و کامل مصوبات دولت و مجلس در استان و شهرستانها

20-تلاش برای جذب و تخصیص حداکثر امکانات مالی و ملی برای استان به منظور تامین نیازها و کاستی های موجود

 21-حمایت از سرمایه گذاری مولد و پایدار در استان و جذب سرمایه گذری های داخلی و خارجی برای استان