بیوگرافی

 

  

بيوگرافي هوشنگ پاكدل صمدي 

هوشنگ پاکدل صمدی متولد  شهر تبریز ، محله آخونی ،  فارغ التحصیل مقطع متوسطه در دبیرستان فردوسی شهر تبریز و مقاطع کارشناسی "رشته مهندسی عمران با گرایش خط و سازه های ریلی " دانشگاه علم و صنعت ایران و همچنین کارشناسی ارشد "رشته مهندسی HSE "از دانشگاه تهران ، و دکترای "مدیریت بحران"از  پژوهشگاه مهندسی بحران های طبیعی ، اصفهان با 31 سال سابقه خدمتی در وزارت راه و شهرسازی ، بسیجی ایثارگر                                                                                                                                                  

شماره تماس :09123379083 

ادرس ایمیل  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید :

  

   سوابق اجرائي 

- مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور پردیس روز 

-مدیر عامل شرکت توسعه عمران رهاد شعبه عراق 

- مجري طرح و توسعه شهرفرودگاه بين المللي امام خميني (ره) و رامسر با تفویض اختیارات قانونی وزیر وقت             

- معاون ساخت و توسعه راه آهن ، بنادر و فرودگاههاي وزارت راه و شهرسازی 

- مشاور معاون وزیر و مدیر عامل شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور 

- قائم مقام معاونت ساخت و توسعه راه آهن ، بنادر و فرودگاههاي وزارت راه و شهرسازی 

- مدير کل دفتر فني راه آهن ،بنادر و فرودگاههاي شرکت ساخت و توسعه زير بنا هاي حمل و نقل کشور 

- معاون فني و زير بنائي مدیر عامل شركت مهندسين مشاور توسعه خطوط راه آهن (مترا)(مشاورمادر وزارت راه و ترابري) 

- مدير امور پلها و سازه هاي  فني شبکه خطوط  راه آهن ج. ا . به مدت 7 سال(مديريت و راهبری تعمير و نگهداری تونلها-و سازه های فنی حفاظتی و زير سازی و احداث خطوط جدید و پلها در شبکه راه آهن ايران ) 

- معاون امورپلها و سازه هاي  فني شبکه خطوط  راه آهن ج. ا . ا  به مدت 8 سال 

- بطوريکه در زمان تصدي مديريت پلها و سازه هاي  فني شركت راه آهن ج. ا . ا ،  تبديل تقاطعات همسطح به غيرهمسطح شبكه راه آهن ج.ا.ا در اولويت کار قرار گرفته و از اواخر سال 79 تاسال 84 بيش از 110 تقاطع همسطح حذف شده و تبديل به تقاطع غير همسطح گرديده است  و نقاط حادثه خيز و بر خورد با وسائل نقليه جاده اي بر چيده شد. 

- مدیر پروژه طرح مقاوم سازي بهسازي لرزه اي كليه پلهاي بزرگ  شبكه راه آهن 

- عضو کميته ابنيه شورايعالی فنی امور زير بنائی حمل و نقل وزارت راه و ترابری 

- عضو كميته مقاوم سازي وبهسازي لرزه اي پلهاي راه آهن 

- عضو اصلی هيئت علمی بر گزار کنند گان سمينار های ادواری راه آهن در سال 72 تا 77 

- مدير طرح كميته ارزيابي توان اجرائي پيمانكاران ومشاوران از طرف معاون محترم وزيرومدير عامل راه آهن 

- طراح ، محاسب و مجري , پروژه احداث زيرگذر 45 متری کارگر قم 

- طراح ، محاسب و مجري , پروژه احداث زيرگذر يزدانشهر - قم 

- مدير اجرائي دوخطه کردن راه آهن تهران – مشهد (900کيلومتر)و دوخطه كردن تهران – كرج طول مدت ساخت تا بهره برداري محور تهران – مشهد5/4  سال و دوخطه تهران – کرج بطول 47 کيلومتر ظرف 5/1 سال 

- سرپرست اجرائی کارگاه پلسازی کيلو متر 152 محور شمال و پل نغ آب و همچنين پل کيلومتر 127 ياتری  محور خراسان 

- سرپرست اجرائی کار گاه تعمير و تقويت پايه ها و تيرها و ديا قهای پل آسيب ديده تله زنگ 

-کارشناس حوزه مدیریت اداره کل خط و سازه های فنی راه آهن ایران 

- كارشناس طراح سازه اداره کل خط و سازه های فنی راه آهن 

- داراي پروانه اشتغال بكار مهندسي پايه يك استان تهران 

- نماينده پدافند غير عامل در راه آهن 

- بسیجی ایثارگر جبهه جنگ منطقه کردستان 

  

طرحهای ارزنده ای که در طول خدمت ارائه شده و در فاز مطالعاتی و يا اجرائی در سطح شبکه راه آهن ميباشد  

1 – تکميل پروژهاي فاز يک طرح توسعه فرودگاه بين المللي امام خميني (ره) : از جمله ساختمان VIPو محوطه)95%)، ساختمان اداره کل فرودگاه بين المللي امام خميني(ره)،پروزه سوخت رساني به طول 33 کيلو متر،ساختمان هاي گذر نامه ، دادگاه و دادگاه وراه اندازی پل ارتباطی و دسترسی به پارکینگ فرودگاه بین المللی امام خمینی ره ،اتمام 98 درصد از توسعه ترمسنال فرودگاه امام و 96 در صد هتل فرودگاه امام ، ساخت و اتمام اسکلت بتنی ترمینال سلام فرودگاه امام ،  ساخت اولین باند بتونی فرودگاه بین المللی رامسر و .... 

2- مجری کل ساخت بالغ بر10هزار کیلومتر راه آهن در کشور (با عنوان معاون ساخت و توسعه راه آهن ، بنادر و فروگاهها) بمنظور اتصال مراکز استانها به شبکه ریلی کشور و افتخار افتتاح و آغاز بهره برداری از محور های :

- افتتاح راه آهن مراغه -مياندوآب 

- افتتاح راه آهن اراک- ملاير 

- افتتاح راه آهن بم- - زاهدان 

- افتتاح ايستگاه راه آهن اصفهان – شيرازو تکميل مسيرانتهائي 

-افتتاح راه آهن خرمشهر - شلمچه 

3- براي اولين بار در ايران طرا حي و ساخت اسلب تراک هاي کوهاندار براي مقابله با ماسه هاي بادي براي تست پايلوت در محور بم- زاهدان 

4-  بلحاظ مشکلات عديده اي که تراورسهاي چوبي پلهای فلزی  در راه آهن دارند، استفاده از تراورسهای کامپوزيت به جای تراورسهای چوبی پلهای فلزی (اين موضوع در راه آهن مسکوت مانده است)    

5- مطالعات مونيتورينگ پلها و ترانشه ها و نقاط حساس سانحه خيز (33 نقطه حساس در کل شبکه راه آهن) . (موضوع مسکوت مانده) 

6-طرح تکريم حاشيه نشينان خطوط راه آهن و حصارکشی نقاط حادثه خيز (بيش از 20 کيلومتر حصار کشی شده و همچنان حصار کشی ادامه دارد) و احداث پلهاي زير گذر عابر پياده در طول شبكه راه آهن و همچنين آسفالت حريم راه آهن جهت تردد حاشيه نشيناني كه محل عبوري غير از حريم راه آهن نداشتند با حفظ مالكييت  حريم راه آهن 

7-ساماندهی و ايمن سازی تقاطعات همسطح راه آهن (در جهت افزايش ايمنی و پيشگيری از بر خورد ها ) از قبيل تبديل  و يا حذف تقاطعات همسطح -  نصب راهدارخانه هاي مجهز و استاندارد – تكميل نصب علائم هشدار دهنده ريلي و جاده اي – اصلاح طرح هندسي تقاطعات –آموزش راهداران – واگذاري راهدار خانه ها به بخش خصوصي - همسطح سازی تقاطعات همسطح با استفاده از پلاتفر مهای پيش ساخته - برقي كردن بومها و 

8-احداث بالغ بر 100دستگاه تقاطع غير همسطح در شبکه سرتاسری راه آهن و حذف تقاطعات همسطحی که از نقاط حادثه خيز در راه آهن بشمار می آمد. از جمله پلهاي زير گذر جمكران – امام زاده آقاعلي عباس – و يزدانشهر قم- شهريار و بيمارستان شماره دو روگذر شهري ري وسنگتراشان ساري – و دهها تقاطع غير همسطح مهم ظرف 3 سال از ابتداي سال 80 تا اواخر 83 

9-براي اولين بار در ايران استفاده از مواد پليمری FRP در تقويت پلهای راه آهن  (در جهت تعمير يا افزايش بار محوري) 

10- براي اولين بار در ايران بکار گيري بلوکهاي ژئوگريد بعنوان ديوار رمپ پلها ي روگذر در راه آهن بجاي ساخت ديوار بتني يا ... 

11- براي اولين بار در ايران بکار گيري  خاک مسلح بجاي کوله در پلهاي روگذر يا زير گذر راه آهن و حذف فونداسيون و... جهت کاهش قيمت و افزايش سرعت ساخت بکمک دکتر بهنيا در شبکه راه آهن ايران 

12- استفاده از ARMCO بعنوان تقاطعات غير همسطح و گالری ضد ريزش (پل روگذر پهرآباد مراغه) 

13-طراحی و محاسبه و مجري احداث زير گذر يزدانشهر قم و زير گذر 45 متری کار گر  قم 

14-طرح و ابلاغ دستورالعمل فنی بازسازی تير اصلی آسيب ديده پل قطور باتفاق آقای مهندس شمسی 

15-طراحی و ابلاغ نقشه تکيه گاه مفصلی پل تله زنگ باتفاق آقای مهندس چينی فروش 

16-تهيه دستورالعمل فنی بستن زير خطوط راه آهن جهت تعمير – بازسازی و احداث پلها 

17-تهيه دستورالعمل فنی عبور تاسيسات از زير و يا روی خطوط راه آهن 

18- خريد سه دستگاه پل اضطراری سريع النصب بدهانه های 45-60 و 80 متری از ماشين سازي اراک 

19-خريد يکدستگاه ماشين بازديد پل مدل BCR-100 بهمراه واگن يدك بعنوان كارگاه سيار با تجهيزات كامل براي تعميرات پلها و تونلها .  مانند دستكاه كامل شاتكريت -  سند بالاست- مولد برق ومخازن آب و مصالح بتني . .... از کشور اطريش با متعلقاتی چون دستگاه شات کريت – پمپ جت باد و آب – دستگاه سند بالاست – دستگاه مولد برق سه فاز – دستگاه جوشکاری 

20-تهيه چک ليست بازرسی پل- تونل- تقاطعات همسطح راه آهن و سازه های حفاظتی 

21-تهيه شناسنامه پلها – تونلها – تقاطعات همسطح راه آهن و ساير سازه های حفاظتی 

22-ايجاد سامانه مديريت تقاطعات همسطح  و پل و تونلها ي راه آهن 

23- احداث بيش از 100 دستگاه زير گذر عابر پياده در شبکه راه آهن 

24- مدیریت بر مطالعه و نظارت بر ساخت سیلوهای  فلزی 50هزارتنی نیشابور ، طرح و توسعه انبار مکانیزه 20 هزارتنی کوهدشت ، طرح افزایش ظرفیت دینامیکی سیلوی گندم کرج

  

دوره هاي  آموزشي 

_ دوره آموزشي طراحی و مديريت  تعمير و نگهداري خطوط راه آهن سريع السير) High Speed  Line  (در  شركتJREast  کشور ژاپن 

- دارای گواهینامه آموزشی مدیریت راه آهن 

- دوره آموزشی طراحی خطوط  (روسازی) و ایستگاههای راه آهن 

- دوره های آموزشی تعمیر و نگهداری خطوط ، پلها و تونل و سازه های حفاظتی خطوط راه آهن 

- دوره آموزشی جوش درزریل خطوط راه آهن 

 - دوره آموزشي ماشين بازرسي (   (BCR-100  " شركت پلاسر" شهر وين و لينز(کشور اطریش) 

 - دوره آموزشي ماشين آلات مکانیزه روسازي تعمیر و نگهداری خطوط راه آهن 

-  دوره آموزشی مقاوم سازی بهسازی لرزه ای انواع سازه ها در سازمان مديريت ايران 

- دارای گواهينامه دوره آموزش آشنائی با مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان (صرفه جويی در مصرف سوخت) 

-   دوره كارگاه آموزشي زلزله 

- دوره كار آموزي در زمينه ساخت پل وتونل در محور بافق – بندر عباس قطعه 4B در  شركت دوو سال 64 

- دوره کار آموزی در زمینه ساخت زیر سازی و روسازی و پلسازی راه آهن در احداث 11 کیلومتر واریانت پل قطور راه اهن جدید الاحداث 

- دارای گواهينامه مديريت جامع بحران در حوادث غير مترقبه طبيعي 

- دارای  گواهينا مه جوش ازسازمان  مسکن و شهر سازی 

- داراي گواهينامه محاسبات فني ساختمان – گود بر داري ساختمان - ..... و چهار دوره تخصصی مربوط به وزارت مسكن و شهرسازي 

- دوره آموزشي مفاهيم پايه فن آوري اطلاعات ومديريت فايلها ICDL 

- دوره پيشرفته مفاهيم و مهارتهاي پايه فناوري اطلاعات ( ويژه مديران كل ) 

- دوره آموزش مديريت پايه – مديريت مياني 

–دوره آموزشي نرم افزار هاي تخصصي از جمله sap- etabs- autocad- p3a (نرم افزار كنترل پروژه) 

-دوره عالی مدیریت حرفه ای کسب و کار –استراتژیک 

- مدیریت پیشرفته استراتژیک 

- دارای گواهینامه دکترای "مدیریت پیشرفته استراتژیک" از موسسه QAL  انگلستان 

   

عنوان فعاليت هاي مطالعاتی وپژوهشي مرتبط

 

- Effect of Constructing Canal in Embankments on Sand Flow through Railway Tracks in Desert Regions(395 International Journal of Transportation Engineering Vol.6/ No.4/ (24) Spring 2019

- مطالعات پایه و توجیه نهائی مسیر راه آهن اهواز – شیراز بطول تقریبی 400 کیلومتر  (اهواز- رامهرمز_ رامشیر- بهبهان_نوآباد ممسنی_بسمت کازرون و شیراز) هم اکنون در دست مطالعه هم اکنون

ـ تبیین مدل مدیریت بحران ماسه هاي بادي در خطوط مناطق کویری مطالعات موردی "محور راه آهن بم- زاهدان"  

- راهکارهاي حفاظت از خطوط راه آهن درمقابل بحران ناشی از هجوم شن‌هاي روان و ارايه راهکار بهينه جهت مدیریت بحران (چاپ شده در مجله بین المللی مهندسی حمل و نقل)

- ارائه مقاله پروژه توجيه فني و اقتصادی حذف و تبديل تقاطعات همسطح شبكه راه آهن ج.ا. ا ( پس از تصويب اجرائي شدو حدود 80 دستگاه حذف وتبديل گرديد) 

- ارائه مقاله نقش ابنيه فني وپلها در ايمني سيروحركت قطارها 

- ترجمه بررسي باربري پلهاي طاقي تحت بارگذاري سنگين در راه آهن هندوستان( ضمنا براي اولين بار در ايران  سه دستگاه پل راه آهن( پل طاقي اسلام شهر10 متري  – پل  دهانه 72 متري تله زنگ- پل 35 متري نكا ) راعملا با كمك دانشگاه تهران و دانشكده راه آهن علم وصنعت  با نصب ابزار دقيق تست بارگذاري استاتيكي و ديناميكي نموديم ) 

- ارائه مقاله آشنائي با تكنيك وروشهاي احداث زيرگذر در خطوط در دست بهره برداري 

- ارائه مقاله چگونگي ارتباط مجدد در مواقع خرابي و تخريب پلهاي راه آهن در اثر عوامل غير مترفبه 

- تهيه دستورالعمل فني بستن زير خط جهت احداث پلها ی راه آهن( مطابق اين دستورالعمل در حال حاضر اقدام مي گردد) 

- مطالعات مقاوم سازی بهسازی لرزه ای پلهای شبکه راه آهن ایران 

- تهيه دستورالعمل بازرسي ونگهداري پلهاي بزرگ (در دست اقدام ) 

-مطالعات تکميلی راه آهن سريع السير قم- اصفهان

- مطالعات راه آهن سريع السير تهران – مشهد

- مطالعات مقدماتی و مرحله اول راه آهن شهری کرمانشاه

- مطالعات مقدماتی و مرحله اول قطار شهری قم

- مطالعات و مديريت طرح زيرزمينی کردن راه آهن در ورودی ايستگاه تهران 

- طراحی بيش از 2000 کيلومتر از شبکه حمل و نقل ريلی کشور 

- طراحی و مطالعات 4 پروژه ريلی در کشور سوريه 

-مقاوم سازی با استفاده از صفحات فولادی موجدار armco 

- معرفی سيستم کامپوزيت و روش تقويت سازه های بتنی 

- روشهای جديد برای باز سازی و تقويت پلهای راه آهن 

ـ تهيه دستورالعمل فني مربوط به عبور تاسيسات از زير ويا روي خطوط راه آهن( مطابق اين دستورالعمل در حال حاضر اقدام مي گردد) 

- تقويت و مقاوم سازی ساختمان و پلها با FRP 

- روشهای جديد بهسازی مرمت و آب بندی در فضای زير زمينی 

- مطالعات مقاوم سازی بهسازی لرزه ای دانشگاه رازی کرمانشاه 

-ارائه  مقاله    Armco – Multi   plate    Superspan در خصوص معرفی سازه های فولادی زير خاکی 

- ارائه مقاله در زمينه مديريت ارتباطات 

- ارائه مقاله در زمينه مديريت منابع انسانی 

- ارائه مقاله در زمينه مديريت  اطلاعات 

- ارائه مقاله در زمينه مديريت دانش 

- ارائه مقاله در زمينه مديريت استراتژيک 

 

ماموريت هاي خارج از كشور :  

- عزیمت به کشور عراق ومذاکره با وزیر و معاون وزیر نقل عراق برای ساخت فرودگاه فرات میانی عراق (کربلا)  و همچنین 100 کیلومترراه آهن دوخطه برقی نجف – کربلاسال 93-94 

- شرکت در کنفرانس بين المللي شهر فرودگاهي شهر ژو هانسبورگ(آفريقاي جنوبي)در سال 92 

- شركت در اجلاس اقتصادي ايران و سوريه در سال 86  

- شركت در اجلاس اقتصادي ايران و ترکمنستان بعنوان رئيس کميته حمل و نقل در سال 89 

- شركت در اجلاس اقتصادي ايران و تاجيكستان در شهر دوشنبه و رئيس کميته حمل و نقل و ارتباطات کشور ايران 

- شركت در اجلاس وزراي پنجگانه ايران- افغانستان- تاجيکستان- قرقيزستان- چين بعنوان جانشين وزير جهت احياي راه آهن ابريشم چين- ايران شهر دوشنبه 

-  سر پرست گروه اعزامي به كشور ژاپن جهت شركت در  دوره آموزشي مديريت  تعمير و نگهداري خطوط و پلهاي راه آهن سريع السير در  شركتJREast  به مدت يکماه سال 1384 

- مدير  پروژه راه آهن ابوكمال – ديرالزور- الطابيه و پل فرات كشورسوريه و بازديد به دفعات و شركت در جلسات مديريتي با مسئولين راه آهن سوريه  بعنوان مدير  پروژه وناظر عاليه پروژه 

- بازديد از خطوط و ايستگاههاي جديدالاحداث  منوريل شهر دبي 

- عزیمت به کشور چین بمنظور مذاكره با مسئولین راه آهن  و شركت هاي بزرگ چيني براي همكاري و تعامل في مابين براي بستر سازي اجراي فاينانس  به دفعات 

- بازديد از راه آهن سريع السير چين 

- بازديد از کارخانه کاردمير ترکيه و صدور مجوز خريد ريل از اين کارخانه واقع در کشور ترکيه 

- بازديد از راه آهن در دست ساخت  اينچه برون – برکت در کشور ترکمنستان 

- شركت در سمينار آموزشي تعمير ونگهداري پلهاي راه آهن در كشور هندوستان-شهر بمبئي    11 روز 

- سرپرست گروه اعزامي به كشور اطريش – شهر وين ولينز (شركت پلاسر) جهت طي دوره آموزشي ماشين بازرسي  (   (BCR-100 21 روز   در سال 1384

 

عضويت در مجامع علمي وتخصصي : 

- عضو انجمن مهندسي حمل ونقل ريلي ايران 

- عضو سابق کميته ابنيه فنی شورای عالی فنی  وزارت راه و ترابری 

- عضو سابق گروه مشاورين شبكه مشاوره فني وتبادل اطلاعات تخصصي حمل ونقل ايران I T I N 

- عضو كميته مقاوم سازي پلهاي راه آهن 

- عضو سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران 

- عضو كميسيون رسيدگي به تاخيرات پيمانكاران – عضو كميته بهره وري – عضو كميته راهبري قراردادهاي پيمانكاري و مشاورين 

- كارشناس فني اداره كل خط و ابنيه فني جهت شركت در مناقصات اداره كل تداركات راه آهن

 

تشويقات : 

1- داراي بيش از 44 عدد تشويق نامه ازوزرا ، معاونين وزير، استانداران ، فرمانداريها ،  ادارات كل نواحي راه آهن و همچنين ارگانهای مختلف ... 

2- مدير  نمونه اداره کل خط و سازه های فنی راه آهن در سال 84