سایت رسمی دکتر هوشنگ پاکدل

چشم انداز تشکیل واحد پولی اسلامی

تنها راه  نجات از سیطره اقتصادی کشور های قدرتمند

تشکیل واحد پول اسلامی بین کشورهای

مشترک المنافع در منطقه  است.

پول واحد در بین کشور های مشترکت المنافع ، موجبات:

- عدم نوسات چشم گیر نرخ ارز 

-ارتقای مبادلات تجاری - اقتصادی در نتیجه توسعه اقتصادی میان کشورهای اسلامی

-تعمیق همکاری‌های اقتصادی - تجاری، رفع موانع گمرکی و حل مشکلات پولی - مالی پیش روی

-پول واحد یکی از ساز و کارهای پولی و مالی برای تشکیل بازار مشترک اسلامی است.

-همسویی و همنوایی در قبال بازار مشترک اسلامی

-بهبود پیشرفت اجتماعی و اقتصادی به صورت متعادل و پایا، ایجاد اتحاد اقتصادی و در نهایت پول واحد

-پیشبرد اهداف اقتصادی و مالیه اسلامی، از طریق به گردش درآمدن پول واحد اسلامی با هدف بنیان‌گذاری بازارهای پولی و سرمایه و توسعه ابزارها برای تسهیل جریانهای مالی جهانی و منطقه‌ای

در صورت تحقق واحد پول اسلامی کشورهای اسلامی می‌توانند مبادلات اقتصادی خود را با پول مشترک انجام دهند و این اقدام، قدرت کشورهای اسلامی را افزایش می‌دهد و نقش آنها را در دنیا پررنگ‌تر می کند.

متاسفانه علیرغم پیشنهاد های مشابه در دهمین اجلاس سران کشور های عضو سازمان کنفرانس اسلامی بدلیل عدم تفاهم بین اعضا و نفوذ سیاسی برخی از کشور های قدرتمند  از اجرائی شدن چنین پیشنهاداتی جلوگیری گردیده است.

از آنجائیکه این اقدام‌ها با هدف مقابله با نفوذ دلار در مناسبات تجاری و مبادلات مالی کشورهای اسلامی خواهد بود ، چون انحصار این ارزها که ازسوی دولت های غربی مورد سوء استفاده های سیاسی بویژه از طریق تحریم های ظالمانه قرار می گیرد، شکسته خواهد شد. بدون شک اولین مخالف آن دولت آمریکا خواهد بود.

حال آز انجائیکه پیاده کردن چنین هدفی موجبات حفظ آرامش و اقتصاد پایدار بین کشور های اسلامی میگردد. لذا کشورهای اسلامی بدون ترس و واهمه از دولت های قدرتمند باید بصورت جدی در تفاهم و اجرائی شدن واحد پولی اسلامی اقدام جدی نمایند.

شایان ذکر است  مسئولین کشور و سایر کشور های اسلامی می بایستی اوایل دهه 90 پیشنهاد کشور مالزی را بطور جدی پیگیری و اجرائی می کردند چون بدلیل اقتصاد ورشکسته و تورم شدیدی که در حال حاضر ایران را فرا گرفته چنین پیشنهادی دیر هنگام بوده و سایر کشور ها قطعا با عضویت ایران در چنین طرحی مخالفت خواهند نمود.

امیدوارم پس از ایجاد تعادل و بهبود وضعیت و ثبات اقتصادی مسئولین کشور بطور جدی موضوع را در دستور کار خود قرار دهند .                       

                                                           مهر ماه 99 دکتر هوشنگ پاکدل